KOMENDA POWIATOWA 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W LĘBORKU
 
 

STATYSTYKA STAN NA DZIEŃ 17.05.2017 r.      Interwencje ogółem: 355     Pożary: 165     Miejscowe zagrożenia: 170   Alarmy fałszywe: 20

 
 


STRONA GŁÓWNA
DANE TELEADRESOWE

KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OSTRZEŻENIA

HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
ZWIEDZANIE KOMENDY
WNIOSKI DO POBRANIA