KOMENDA POWIATOWA 
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 W LĘBORKU
 
 

STATYSTYKA STAN NA DZIEŃ 16.01.2019 r.      Interwencje ogółem: 53     Pożary: 10     Miejscowe zagrożenia: 42   Alarmy fałszywe: 1

 
 


STRONA GŁÓWNA
DANE TELEADRESOWE

KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OSTRZEŻENIA

HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
ZWIEDZANIE KOMENDY
WNIOSKI DO POBRANIA


 

JUŻ SĄ! - KONKURS KALENDARZOWY PSP 2019