STRONA GŁÓWNA

KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA

OSTRZEŻENIA

HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
KONTAKT 
 

   AKTUALNOŚCI

03.04.2018 r.

Podział dotacji celowych 

 

W dniu 27 marca 2018 r w Komendzie Powiatowej PSP w Lęborku odbyło się spotkanie przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w związku z przydziałem kwot dotacji celowych z budżetu państwa dla jednostek OSP. Na spotkaniu nastąpił podział środków według potrzebzakupowych na 2018 rok.

 
   
Tekst: st. kpt. Piotr Krzemiński.

Zdjęcia:  KP PSP w Lęborku