STRONA GŁÓWNA

KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA

OSTRZEŻENIA

HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
KONTAKT


 
 

   AKTUALNOŚCI

07.01.2020 r.

SZKOLENIE PODSTWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

4 stycznia 2020 r. zakończyło się organizowane przez KP PSP w Lęborku „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”. W szkoleniu wzięli udział druhowie i druhny z jednostek OSP z terenu powiatu lęborskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem „System Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez KG PSP. Kadrę dydaktyczną stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP Lęborku. Część szkolenia związaną z zasadami kierowania ruchem drogowym przeprowadził funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo-gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Tematyka szkolenia dotyczyła pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego, działań prowadzonych podczas pożarów, powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli test w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia PSP w Słupsku. Komisja egzaminacyjna powołana przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyło 28 osób. 
Nowi adepci sztuki pożarniczej w znaczący sposób wzmocnią siłę podziału bojowego poszczególnych jednostek OSP oraz podniosą poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu lęborskiego.Opracowanie: st. kpt. Piotr Krzemiński, Zdjęcia: KP PSP Lębork.