STRONA GŁÓWNA

KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA

OSTRZEŻENIA

HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
KONTAKT


 
 

   AKTUALNOŚCI

09.04.2019 r.

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

5 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Młodzież rywalizowała w trzech grupach wiekowych, turniej składał się z dwóch części: części pisemnej i egzaminu ustnego.
W części ustnej uczestnicy odpowiadali na 30 pytań testowych. Po części pisemnej, do egzaminu ustnego zakwalifikowano cztery osoby z każdej grupy wiekowej. Każdy z uczestników rozgrywki finałowej odpowiadał na 5 pytań. Zarówno wyniki części pisemnej jak i ustnej wskazują na wysoki poziom wiedzy, który zaprezentowali tegoroczni uczestnicy Turnieju.W poszczególnych grupach zwyciężyli:

 I grupa wiekowa (10 – 13 lat)

Zajęte miejsce

Imię i Nazwisko uczestnika

Nazwa szkoły

I

Tomasz Agatowski

Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa w Lęborku

II

Weronika Podsiadło

Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęborskim

III

Krystian Przczóliński

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku
II grupa wiekowa (14 – 16 lat)

Zajęte miejsce

Imię i Nazwisko uczestnika

Nazwa szkoły

I

Karolina Lidzbarska

Szkoła Podstawowa w Łebuni

II

Agnieszka Suszko

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej

III

Kornelia Bonna

Szkoła Podstawowa Nr 7 w LęborkuIII grupa wiekowa (17 – 19 lat)

Zajęte miejsce

Imię i Nazwisko uczestnika

Nazwa szkoły

I

Aleksandra Linsztedt

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Lęborku

II

Aldona Mielewczyk

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej
i Agrobiznesu w Lęborku

III

Wiktoria Leszczuk

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w LęborkuOpracowanie: st. kpt. Piotr Krzemiński , Zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej