STRONA GŁÓWNA

KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA

OSTRZEŻENIA

HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
KONTAKT


 
 

   AKTUALNOŚCI

10.10.2019 r.

SPOTKANIE Z DZIEĆMI W RAMACH KAMPANII „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
W ramach kampanii w dniu 3 października 2019 r. odbyły się zajęcia z dziećmi
klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Lęborku. W trakcie spotkania omawiano również zagadnienia związane z bezpieczeństwem w trakcie pożaru w domu i szkole, bezpieczną ewakuacją oraz zasady powiadamiania służb ratowniczych.  

Przypominamy:

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich
w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych
i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

•  Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń,
    gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się          
    najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej
    ich sprawcy.
•  Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz!
    NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
•  W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych.       Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
•  Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe      
    przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
•  Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
•  Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i  
    tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej
    czujki lub wymianie w nich baterii.
•  Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego
    przewodów wentylacyjnych i kominowych.


Opracowanie: st. kpt. Piotr Krzemiński , Zdjęcia: KP PSP w Lęborku