STRONA GŁÓWNA

KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA

OSTRZEŻENIA

HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
KONTAKT


 
 

   AKTUALNOŚCI

25.01.2019 r.

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP


20 stycznia 2019 r. zakończyło się organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Lęborku „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”. W szkoleniu wzięli udział druhowie i druhny z jednostek OSP z terenu powiatu lęborskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem „System Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez Komendanta Głównego PSP. Kadrę dydaktyczną stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP Lęborku. 
Część szkolenia związaną z zasadami kierowania ruchem drogowym przeprowadził funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.
Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo-gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Tematyka szkolenia dotyczyła pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego, działań prowadzonych podczas pożarów, powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli test w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia PSP w Słupsku. 20 stycznia 2019 r. komisja egzaminacyjna powołana przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyło 36 druhów (w tym 6 kobiet reprezentujących jednostki OSP: Łeba, Wicko, Łebieniec i Wrzeście).
Nowi adepci sztuki pożarniczej w znaczący sposób wzmocnią siłę podziału bojowego poszczególnych jednostek OSP oraz podniosą poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu lęborskiego


Opracowanie: st. kpt. Piotr KrzemińskiZdjęcia: OSP