STRONA GŁÓWNA

KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA

OSTRZEŻENIA

HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
KONTAKT


 
 

   AKTUALNOŚCI

26.03.2020 r.

STRAŻACY POWIATU LĘBORSKIEGO NIOSĄ POMOC OSOBOM W KWARANTANNIE

W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem SARS CoV-2 druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu lęborskiego czynnie włączyli się do działań. Pomagają w dowożeniu artykułów pierwszej potrzeby do osób w kwarantannie, m. in. dostarczają żywność i leki. Jednostki OSP wspierają swoimi działaniami samorządy oraz miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. W działaniach tych uczestniczą odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony indywidualnej strażacy ochotnicy, którzy udają się z pomocą materialną pod wskazane adresy. Artykuły dostarczane były przez strażaków z OSP: Łebunia, Lębork, Wicko.

Strażacy realizują te zadania stosując środki zabezpieczenia osobistego zgodne z rekomendacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Opracowanie: st. kpt. Piotr Krzemiński  
Zdjęcia: OSP Lębork, OSP Wicko