STRONA GŁÓWNA

KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA

OSTRZEŻENIA

HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
KONTAKT


 
 

   AKTUALNOŚCI

30.01.2018 r.

Zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych  

 


Kadra kierownicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku rozpoczęła wizyty w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu lęborskiego połączone z udziałem w zebraniach sprawozdawczych. W trakcie spotkań poruszane są tematy dotyczące bieżącej działalności jednostek, sprzętu, pojazdów ratowniczo - gaśniczych oraz dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

      
Tekst: st. kpt. Piotr Krzemiński.

Zdjęcia:  KP PSP w Lęborku