STRONA GŁÓWNA

KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA

OSTRZEŻENIA

HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
KONTAKT


 
 

   AKTUALNOŚCI

30.05.2018 r.

Pożegnanie ze służbą Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku

29 maja 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku odbył się uroczysty apel z okazji pożegnania ze służbą Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku st. bryg. Jerzego Nikitiuk. 

Przebieg służby st. bryg. Jerzego Nikitiuk

Pan st. bryg. mgr inż. Jerzy Nikitiuk pełni służbę od września 1986 r. podejmując naukę w SCHP w Poznaniu.
Od 01.08.1988 r. po ukończeniu szkoły jako mł. chorąży podjął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Lęborku na stanowisku starszego technika pełniąc ją do 30.10.1991 r.
    Od 01.11.1991 r. pełnił funkcję dowódcy zastępu w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Lęborku do 30.06.1992 r.
    Od 01.07.1992 roku pełnił kolejno funkcje starszego dyspozytora, następnie p.o. dowódcy sekcji oraz d-cy zmiany Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Rejonowej PSP w Lęborku - wykazując się ofiarnym zaangażowaniem i skutecznością m.in. w prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych podczas długotrwałych pożarów lasów wywołanych suszą.
    W 1991 r. podjął naukę na studiach niestacjonarnych I stopnia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, otrzymując pierwszy stopień oficerski - mł. kpt. pożarnictwa w 1995 r.   
    W 1996 r. roku podjął naukę na studiach niestacjonarnych II stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, uzyskując tytuł mgr inż. w 1998 r.

    Od 01.11.1998 r. kontynuował służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Wejherowie kolejno jako oficer, kierownik sekcji i naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego. Realizował zadania służbowe aktywnie uczestnicząc w opracowywaniu analizy zagrożenia powiatu oraz współpracy z jednostkami OSP powiatu wejherowskiego. W 2001 r. dowodził jednostkami powiatu wejherowskiego w czasie powodzi na Trakcie Św. Wojciecha w Gdańsku.
Od 2001 r. jest biegłym z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W 2003 r. ukończył studia podyplomowe SGSP w Warszawie na kierunku „kontrola działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym”.
    Od 06.11.2006 r. przeniesiony służbowo do Komendy Wojewódzkiej PSP na stanowisko oficera operacyjnego, aktywnie uczestniczył w opracowaniu Planów Wojewódzkiej Brygady Odwodowej oraz Centralnych Odwodów Operacyjnych. W dn. 04.05.2007 r. otrzymał stopień mł. bryg. Posiadane wysokie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zdobyte podczas długoletniej nienagannej służby spowodowały powołanie mł. bryg. Jerzego Nikitiuk na stanowisko Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku od 01.11.2008 r.
W 2011 r. m.in. kierował działaniami ratowniczymi w miejscowości Mosty, w związku z przerwaniem wałów przeciwpowodziowych na odcinku ok. 1,5 km.
W 2012 r. m.in. kierował działaniami ratowniczymi w miejscowości Garczegorze, gdzie wystąpiło śmiertelne zagrożenie spowodowane uszkodzeniem zbiornika o objętości 500 l z zawartością chloru.
W 2012 r. ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie o kierunku „zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej”.
W 2012 r. otrzymał stopień brygadiera. Wykazał się ofiarnością i profesjonalizmem w kierowaniu działaniami ratowniczymi związanymi z usuwaniem skutków nawałnicy, która przeszła w dn. 11/12.08.2017 r. w województwie pomorskim. Skutecznie prowadził dowodzenie i koordynację działaniami na terenie powiatu lęborskiego. W rezultacie prowadzonych działań wszystkie zagrożenia zostały usunięte.
W 2017 r. otrzymał stopień st. bryg. oraz zdobył uprawnienia „Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych”.

Został odznaczony m.in.: „Brązowym Krzyżem Zasługi”, srebrnym medalem „Za długoletnią służbę”, złotą odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Pan st. bryg. mgr inż. Jerzy Nikitiuk od wielu lat pełni funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego OSP w Lęborku, reaktywował turniej wiedzy pożarniczej na terenie miasta Lęborka. Był inicjatorem oraz opracował program szkolenia dla klasy mundurowej o profilu pożarniczym w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 w Lęborku. Przyczynił się do rozwoju OSP w Lęborku, która w 2015 roku została włączona do ksrg.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Krzemiński
Zdjęcia: KP PSP w Lęborku