STRONA GŁÓWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI
KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OSTRZEŻENIA
NABÓR DO SŁUŻBY
HISTORIA
PRZYDATNE STRONY 
 

  KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY


Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać
w akcjach ratowniczych.

 

Do podstawowych zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego należy:
 

 • walka z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,

 • ratownictwo techniczne,

 • ratownictwo chemiczne,

 • ratownictwo ekologiczne,

 • ratownictwo medyczne,

 • współpraca z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,

 • współpraca systemem powiadamiania ratunkowego.

  Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczy na terenie powiatu lęborskiego:

  1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w:
   

 • Cewicach,

 •       Lęborku,
 • Łebie,

 • Łebieniu,

 •       Łebuni,
 • Nowej Wsi Lęborskiej,

 • Wicku.