STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OSTRZEŻENIA

HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
KONTAKT


 
 

   WYPOSAŻENIE


 MERCEDES – BENZ  ATEGO 1530

 

 Samochód pierwszo wyjazdowy do gaszenia pożarów, usuwania miejscowych zagrożeń oraz zagrożeń ekologicznych

 Typ: GBA 2,5/16/4,7

 Podwozie: Mercedes – Benz Atego
 Zabudowa:  Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar”
 Kabina: ilość miejsc siedzących 1 + 1 + 4
 Zbiornik wodny: 2500 l
 Zbiornik środka pianotwórczego: 250 l
 Wydajność  autopompy: 16 hl/min
 Moc silnika:  220 kW
 Rodzaj napędu:  4 x 4

 Wyposażenie:
 -armatura wodna
 -linia szybkiego natarcia zakończona prądownicą
 -środki sorpcyjne do substancji ropopochodnych
 -nadciśnieniowe aparaty ochrony dróg oddechowych
 -agregat prądotwórczy
 -pompa pływające
 - zestaw narzedzi hydraulicznych HOLMATRO
 -zestaw ratownictwa medycznego PSP R 1
 -wysuwany maszt oświetleniowy typu LED
 -pilarka do drewna
 -pilarka do stali i betony
 -wyciągarka elektryczna
 -podręczny sprzęt burzący
 -sprzęt ratownictwa wysokościowego