STRONA GŁÓWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI
KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OSTRZEŻENIA
NABÓR DO SŁUŻBY
HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
 
 

   OBSZAR DZIAŁANIA


Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar powiatu lęborskiego o powierzchni 706,99 km2
i liczbie ludności 66 280*.

Powiat lęborski położony jest w województwie pomorskim. Zajmuje jego północno-zachodnią część. Powiat lęborski graniczy z powiatami słupskim, wejherowskim, kartuskim i bytowskim.

W skład powiatu wchodzą:

miasta: Lębork, Łeba
gminy wiejskie: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko

 


 

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej w myśl art. 1 ust. 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 z późn. zm.) należy:

  1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
  2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
  3. wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
  4. kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,
  5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
  6. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności,
  7. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
  8. współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
  9. realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

* dane statystyczne 31.12.2018 r.