STATYSTYKA STAN NA DZIEŃ 07.08.2020 r.      Interwencje ogółem: 693   Pożary: 140    Miejscowe zagrożenia: 527    Alarmy fałszywe: 26

  
 

   STATYSTYKA ROCZNA

Zestawienie zdarzeń.

W 2019 roku na terenie powiatu odnotowano:

 • 965 zdarzeń, w tym:

 • 243 pożary,

 • 688 miejscowych zagrożeń,

 • 34 alarmy fałszywe.

    Powstałe zdarzenia stanowią spadek o 17,1 % w stosunku do 2018 roku, w którym to roku powstało 1164 zdarzeń
wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Zestawienie zdarzeń.

W 2018 roku na terenie powiatu odnotowano:

 • 1164 zdarzenia, w tym:

 • 330 pożarów,

 • 780 miejscowe zagrożenia,

 • 54 alarmy fałszywe.

    Powstałe zdarzenia stanowią spadek o 8,71 % w stosunku do 2017 roku, w którym to roku powstało 1275 zdarzeń
wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Zestawienie zdarzeń.

W 2017 roku na terenie powiatu odnotowano:

 • 1275 zdarzeń, w tym:

 • 309 pożarów,

 • 910 miejscowych zagrożeń,

 • 56 alarmów fałszywych.

         Powstałe zdarzenia stanowią wzrost o 16,01 % w stosunku do 2016 roku, w którym to roku powstało 1099 zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Wyjazdy jednostek ochrony ppoż.:

do zdarzeń – co 6 godzin 52 minuty
do pożarów – co 28 godzin 21 minut

do miejscowych zagrożeń – co 9 godzin 38 minut

Zdarzenia powstałe w latach 2016-2017 r. na terenie powiatu w rozbiciu na miasta i gminy.

Lp.

Miasto/gmina

Zdarzenia
w 2017 r.

Zdarzenia w 2016 r.

Spadek/ wzrost

% spadku/
wzrostu

1

 Cewice

203

131

+72

+54,96

2

 Lębork

593

484

+109

+22,52

3

 Łeba

136

129

+7

+5,43

4

 Nowa Wieś Lęborska

221

233

-12

-5,15

5

 Wicko

122

122

0

0

 

Razem powiat

1275

1099

+176

+16,01


Zestawienie danych o pożarach, miejscowych zagrożeniach, alarmach fałszywych za okres 2013-2017 r.

Klasyfikacje zdarzeń

Typ zdarzenia

2013

2014

2015

2016

2017

Średnia
za pięć lat

1

2

3

4

5

6

7

8

Interwencje

Ogółem

741

805

948

1099

1275

973,6

Pożary wg wielkości

Bardzo duże

0

0

0

0

0

0

Duże

1

2

1

1

0

1

Średnie

11

14

12

10

4

10,2

Małe

294

298

289

287

305

294,6

RAZEM:

306

314

302

298

309

305,8

Pożary
(wg obiektów)

Użyteczności publicznej

7

3

2

5

2

3,8

Mieszkalne

73

73

74

84

85

77,8

Produkcyjne

10

3

7

7

6

6,6

Magazynowe

2

3

1

4

4

2,8

środki transportu

11

19

16

22

25

18,6

Lasy

7

20

9

9

3

9,6

Uprawy

60

66

62

43

50

56,2

inne obiekty

136

127

131

124

134

130,4

RAZEM:

306

314

302

298

309

305,8

Pożary wg jednostek administracyjnych

Miasto Lębork

182

178

166

162

184

174,4

Miasto Łeba

16

12

11

25

22

17,2

Cewice

21

16

29

20

23

21,8

Nowa Wieś Lęborska.

67

69

64

63

57

64

Wicko

20

39

32

28

23

28,4

RAZEM:

306

314

302

298

309

305,8

 

Miejscowe
zagrożenia wg wielkości

Gigantyczne

0

0

0

0

0

0

Duże

0

0

0

0

0

0

Średnie

5

9

10

8

13

9

Lokalne

345

352

524

650

806

535,4

Małe

57

96

72

111

91

85,4

RAZEM:

407

457

606

769

910

629,8

Miejscowe
zagrożenia
(wg obiektów)

Użyteczności publicznej

20

19

16

17

31

20,6

Mieszkalne

128

122

169

257

271

189,4

Produkcyjne

7

4

1

6

8

5,2

Magazynowe

0

1

1

1

4

1,4

Środki transportu

99