STATYSTYKA STAN NA DZIEŃ 11.12.2018 r.      Interwencje ogółem: 1107   Pożary: 306    Miejscowe zagrożenia: 749    Alarmy fałszywe: 52

 

STRONA GŁÓWNA
DANE TELEADRESOWE

KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OSTRZEŻENIA

HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
ZWIEDZANIE KOMENDY
WNIOSKI DO POBRANIA 
 

   STATYSTYKA ROCZNA

Zestawienie zdarzeń.

W 2017 roku na terenie powiatu odnotowano:

  • 1275 zdarzeń, w tym:

  • 309 pożarów,

  • 910 miejscowych zagrożeń,

  • 56 alarmów fałszywych.

         Powstałe zdarzenia stanowią wzrost o 16,01 % w stosunku do 2016 roku, w którym to roku powstało 1099 zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Wyjazdy jednostek ochrony ppoż.:

do zdarzeń – co 6 godzin 52 minuty
do pożarów – co 28 godzin 21 minut

do miejscowych zagrożeń – co 9 godzin 38 minut

Zdarzenia powstałe w latach 2016-2017 r. na terenie powiatu w rozbiciu na miasta i gminy.

Lp.

Miasto/gmina

Zdarzenia
w 2017 r.

Zdarzenia w 2016 r.

Spadek/ wzrost

% spadku/
wzrostu

1

 Cewice

203

131

+72

+54,96

2

 Lębork

593

484

+109

+22,52

3

 Łeba

136

129

+7

+5,43

4

 Nowa Wieś Lęborska

221

233

-12

-5,15

5

 Wicko

122

122

0

0

 

Razem powiat

1275

1099

+176

+16,01


Zestawienie danych o pożarach, miejscowych zagrożeniach, alarmach fałszywych za okres 2013-2017 r.

Klasyfikacje zdarzeń

Typ zdarzenia

2013

2014

2015

2016

2017

Średnia
za pięć lat

1

2

3

4

5

6

7

8

Interwencje

Ogółem

741

805

948

1099

1275

973,6

Pożary wg wielkości

Bardzo duże

0

0

0

0

0

0

Duże

1

2

1

1

0

1

Średnie

11

14

12

10

4

10,2

Małe

294

298

289

287

305

294,6

RAZEM:

306

314

302

298

309

305,8

Pożary
(wg obiektów)

Użyteczności publicznej

7

3

2

5

2

3,8

Mieszkalne

73

73

74

84

85

77,8

Produkcyjne

10

3

7

7

6

6,6

Magazynowe

2

3

1

4

4

2,8

środki transportu

11

19

16

22

25

18,6

Lasy

7

20

9

9

3

9,6

Uprawy

60

66

62

43

50

56,2

inne obiekty

136

127

131

124

134

130,4

RAZEM:

306

314

302

298

309

305,8

Pożary wg jednostek administracyjnych

Miasto Lębork

182

178

166

162

184

174,4

Miasto Łeba

16

12

11

25

22

17,2

Cewice

21

16

29

20

23

21,8

Nowa Wieś Lęborska.

67

69

64

63

57

64

Wicko

20

39

32

28

23

28,4

RAZEM:

306

314

302

298

309

305,8

 

Miejscowe
zagrożenia wg wielkości

Gigantyczne

0

0

0

0

0

0

Duże

0

0

0

0

0

0

Średnie

5

9

10

8

13

9

Lokalne

345

352

524

650

806

535,4

Małe

57

96

72

111

91

85,4

RAZEM:

407

457

606

769

910

629,8

Miejscowe
zagrożenia
(wg obiektów)

Użyteczności publicznej

20

19

16

17

31

20,6

Mieszkalne

128

122

169

257

271

189,4

Produkcyjne

7

4

1

6

8

5,2

Magazynowe

0

1

1

1

4

1,4

Środki transportu

99

87

100

131

149

113,2

Lasy

0

5

7

2

5

3,8

Uprawy

5

3

6

12

21

9,4

Inne obiekty

148

216

306

343

421

286,8

RAZEM:

407

457

606

769

910

629,8

Miejscowe
zagrożenia
wg jednostek  administracyjnych

Miasto Lębork

180

200

261

300

370

262,2

Miasto Łeba

58

85

98

98

106

89

Cewice

47

36

61

111

178

86,6

Nowa Wieś Lęborska

78

85

115

167

158

120,6

Wicko

44

51

71

93

98

71,4

RAZEM:

407

457

606

769

910

629,8


Klasyfikacje zdarzeń

Typ zdarzenia

2013

2014

2015

2016

2017

Średnia
za pięć lat

1

2

3

4

5

6

7

8

Alarmy
Fałszywe

Alarmy fałszywe – złośliwe

5

10

12

4

8

7,8

Alarmy fałszywe

w dobrej wierze

18

23

15

14

22

18,4

Z instalacji alarmowej

5

1

13

14

26

11,8

RAZEM:

28

34

40

32

56

38Zestawienie zdarzeń.

W 2016 roku na terenie powiatu odnotowano:

  • 1099 zdarzeń, w tym:

  • 298 pożarów,

  • 769 miejscowych zagrożeń,

  • 32 alarmów fałszywych.

         Powstałe zdarzenia stanowią wzrost o 15,9 % w stosunku do 2015 roku, w którym to roku powstało 948 zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej.

 Wyjazdy jednostek ochrony ppoż.:

do zdarzeń - co 7 godzin 59 minut

 do pożarów – co 29 godzin 28 minut

do miejscowych zagrożeń – co 11 godzin 25 minut

Zdarzenia powstałe w latach 2015-2016 r. na terenie powiatu w rozbiciu na miasta i gminy.

Lp.

Miasto/gmina

Zdarzenia
w 2016 r.

Zdarzenia w 2015 r.

Spadek/ wzrost

% spadku/
wzrostu

1

 Cewice

131

90

+41

+45,6

2

 Lębork

484

452

+32

+7,1

3

 Łeba

129

112

+17

+15,2

4

 Nowa Wieś Lęborska

233

188

+45

+23,9

5

 Wicko

122

106

+16

+15,1

 

Razem powiat

1099

948

+151

+15,9


Zestawienie danych o pożarach, miejscowych zagrożeniach, alarmach fałszywych za okres 2012-2016 r.

Klasyfikacje zdarzeń

Typ zdarzenia

2012

2013

2014

2015

2016

Średnia

za pięć lat

1

2

3

4

5

6

7

8

Interwencje

Ogółem

810

741

805

948

1099

880,6

Pożary
wg wielkości

Bardzo duże

0

0

0

0

0

0

Duże

0

1

2

1

1

1

Średnie

9

11

14

12

10

11,2

Małe

311

294

298

289

287

295,8

RAZEM:

320

306

314

302

298

308

Pożary
(wg obiektów)

Użyteczności publicznej

5

7

3

2

5

4,4

Mieszkalne

68

73

73

74

84

74,4

Produkcyjne

10

10

3

7

7

7,4

Magazynowe

2

2

3

1

4

2,4

środki transportu

15

11

19

16

22

16,6

Lasy

8

7

20

9

9

10,6

Uprawy

68

60

66

62

43

59,8

inne obiekty

144

136

127

131

124

132,4

RAZEM:

320

306

314

302

298

308

Pożary
wg jednostek administracyjnych

Miasto Lębork

222

182

178

166

162