STRONA GŁÓWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI
KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OSTRZEŻENIA
NABÓR DO SŁUŻBY
HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
 
 

   WYDZIAŁY

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych
 

Starszy specjalista - kpt. Marcin Elwart

telefon: 0-59/ 863 33 11, 0-59/ 863 33 66 wew. 31

fax: 0-59/ 863 15 99

e-mail: pk.lebork@straz.gda.pl

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kadrowych należy w szczególności:

1.    W zakresie spraw kadrowych:

1)        realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;

2)        prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
i rencistów komendy powiatowej;

3)        sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków
i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

4)        realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

5)        realizowanie zadań kadrowo – mobilizacyjnych określonych odrębnymi przepisami.

2.    W zakresie spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego:

1)        analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych;

2)        realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

3)        prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków.