STRONA GŁÓWNA
KONTAKT
AKTUALNOŚCI
KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OSTRZEŻENIA
NABÓR DO SŁUŻBY
HISTORIA
PRZYDATNE STRONY 
 

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Obecnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku nie realizuje postępowań
o udzielenie zamówień publicznych.


Szczegółowe informacje na temat zrealizowanych postępowań w trybie zamówień publicznych znajdują się na stronie:
http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kppsp_lebork/przetargi